english
ПОЧЕТНА
УСЛУГИ
ЗА НАС
ПАРТНЕРИ
РЕФ.ЛИСТА
ОВЛАСТУВАЊА
КОНТАКТ

 

 

КОНТРОЛА НА
КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ
НА СТОКИ

 

УСЛУГИ

Контролата на квалитет и квантитет на:

 • Метали и неметали;
 • Нафта и нафтени деривати, петрохемиски производи и др.хемиски суровини, агроиндустриски производи, вештачки ѓубрива;
 • Стоки во меѓународен транспорт (пластика, метал, електро-производи и производи за градежништво),
  ги опфаќа следните услуги:
 • Контрола на утовар и истовар со пресметување на газ на брод (Draft Survey);
 • Земање и подготовка на мостри според меѓународни стандарди;
 • Испитување на квалитет, функционалност и трајност на производите и инвестиционата опрема според МКС, меѓународни и интерни стандарди;
 • Лабораториски анализи во акредитирани лаборатории;
 • Испитување на антикорозивна заштита на метални конструкции;
 • Испитување на јонизирачко зрачење кај метали во меѓународен транспорт;
 • Решавање на сите видови хаварии во промет на стока во земјата и странство;
 • Други работи околу контрола на квалитет и квантитет на стоки и други материјали.

ПРОЦЕДУРИ

Нашите воспоставени процедури се широко признаени и регистрирани од страна на:

 • The London Metal Exchange (LME);
 • Commodity Exchange New York (COMEX);
 • New York Metal Exchange (NYMEX);
 • International Precious Metals Institute (IPMI);
 • London Bullion Market Associate (LBMA).

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ

Адреса: Бул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39, влез 2, стан 6 – 1000, Скопје; 
Телефон број: + 389 2 3115398;
Факс број:+ 389 2 3128888; 
E-mail: Goran.Isjanovski@alexstewart.com.mk

ЛИСТА НА ЗЕМЈИ ВО РЕГИОНОТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ВО СКОПЈЕ:

 • Македонија
 • Србија
 • Словенија
 • Хрватска
 • Босна и Херцеговина
 • Косово
 • Албанија
 • Грција